Tuesday, August 07, 2007

Pronk: Darfur-missie zinloos

Jan Pronk, oud-VN-gezant in Soedan, oordeelt hard over de nieuwste resolutie voor Darfur. „Het gaat heel lang duren eer die missie compleet is.”

Een paar jaar probeerde oud-minster Jan Pronk als speciaal gezant van de Verenigde Naties in Soedan het tij te keren. Vergeefs: in het zuiden staat de wederopbouw nog in de kinderschoenen, in westelijk Darfur duurt de crisis onverminderd voort.

Pronk wijt de crisis in Darfur aan de orthodox-islamitische regering in Khartoem. „Die heeft geen enkele resolutie van de VN-Veiligheidsraad uitgevoerd. Alles, álles hebben zij aan hun laars gelapt.” Anderzijds is hij bijzonder teleurgesteld over de Veiligheidsraad: „Die maakt zichzelf steeds zwakker. Je moet een land niet binnenvallen, maar er kan zoveel meer. Denk aan sancties.” Read more >>>>>>

No comments: